Počet položek: 0 0,00 CZK

Návod na používání hliníkových nájezdů

Nosnost - Nájezdy pro mezní zatížení 400 kg mají šířku 200 mm a materiál má sílu 3 mm. Nájezdy pro mezní nosnost 1000 kg mají vždy šířku 260 mm a sílu materiálu 4 mm. Nosnost u dvoudílných nájezdů je nosnost vždy závislá na podélné osové vzdálenosti kol vozidla - rozvoru, které nájezd používá. Nemůžeme v nabídce, z kapacitních důvodů, uvést nosnost pro každý rozvor. Proto uvádíme vždy čtyři nosnosti pro rozvory do 500/do 750/do 1200/nad 1200 mm. Obecně platí čím kratší rozvor, tím vyšší bodové zatížení, tím nižší nosnost.


Typ                   Rozvor do 500 mm   501-750 mm   751-1200 mm   nad 1200 mm
M55.1500L-200   220 kg                        280 kg             360 kg                400 kg
M55.1500L-260   650 kg                        750 kg             800 kg                1000 kg
M55.2000L-200   260 kg                        320 kg             400 kg                400 kg
M55.2000L-260   650 kg                        750 kg             800 kg                1000 kg
M55.2500L-260   650 kg                        750 kg             800 kg                1000 kg
M55.3000L-260   650 kg                        750 kg             800 kg                1000 kg
M55.1500B-200   220 kg                        280 kg            360 kg                 400 kg
M55.2000B-200   260 kg                        320 kg            400 kg                 400 kg
M55.2000B-260   650 kg                        750 kg            800 kg                 1000 kg
M55.2500B-260   650 kg                        750 kg            800 kg                 1000 kg


Záruka: výrobce poskytuje na řadu Hobby-line následující záruční podmínky: pro fyzické osoby 24 měsíců, pro právnické osoby 12 měsíců

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
 Každý nájezd má patu, který vždy spočívá na zemi a jazyk (vykrojená část), který se umisťuje na ložnou plochu. Nájezd se nesmí otáčet! Nájezdy umístěte vždy kolmo k nájezdové hraně! Na nájezd najíždějte vždy rovně, nikdy ze strany!

 Nájezdy umístěte na podlahu nákladového prostoru a ujistěte se, že nejsou skloněné bočně. Současně zkontrolujte, že nehrozí sesmeknutí nájezdu z ložné plochy popř., že materiál na kterém nájezd spočívá není příliš kluzký (např. náledí)


 Před použitím nájezdů se ujistěte, že nájezdy jsou v perfektním stavu, suché a čisté. Stejně tak by měla být suchá a čistá i pojezdová kola vozidla, které nájezd používá, jejich max. šířka by měla být 20 mm užší než je šířka nájezdu.

 Je přísně zakázáno nájezdy podpírat, najíždět na ně s vozidly s ocelovými pásy nebo koly, jestliže nebyly speciálně upraveny pro tento účel. Kola či pásy vozidla se musí po nájezdu vždy pohybovat středem nájezdu. Pokud se pohybujete po nájezdu vyvarujte se prudkého rozjíždění a akcelerace, mění se tím dynamické zatížení nájezdů!

 V průběhu nakládání se nepohybujte po stranách zatížených nájezdů.


 Nájezdy se nesmí používat pro přemostění, protože v této poloze vzrůstá bodové zatížení a klesá nosnost nájezdu. V případě, že nájezdová výška kolísá kolem minimální hodnoty, buďte opatrní, aby jste nepřekročili povolené zatížení. Má-li vozidlo nákladový prostor musí být vyložené!

 Hodnota nosnosti zobrazené na štítku se týká rovnoměrně rozloženého nákladu, přičemž maximální rozdíl v rozdělení zatížení jednotlivých náprav nesmí překročit poměr 40:60%. Mimo toto povolené rozdělení zatížení se celková nosnost snižuje a je nutné , abyste se obrátili na svého obchodníka, a konzultovali s ním způsob použití a mezní zatížení.

Výrobce i prodejce odmítají jakoukoliv odpovědnost a záruku za škody, které jsou způsobeny nepřiměřeným používáním, nedodržením pokynů uvedených v návodu na používání a katalogu nebo vzniknou nepřiměřenou a nedostatečnou údržbou.

Kompletní nabídku hliníkových nájezdů najdtete zde: hliníkové nájezdy
 

Potřebujete poradit ? Návod na používání hliníkových nájezdů

Vaše jméno, příjmení, firma
Váš email
Váš telefon
Váš dotaz
     Více informací